stelvio

Stelvio for Life vindt jaarlijks plaats op een zaterdag in de laatste week van augustus of eerste week van september. Doelstelling van de Stichting Stelvio for Life is om geld in te zamelen voor de Stichting Barcode for Life. De Stichting Barcode for Life heeft zich ten doel gesteld om geld in te zamelen voor fundamenteel onderzoek naar een persoonlijke, op de patiënt en zijn/haar specifieke kanker toegespitste behandeling, gebaseerd op DNA-analyse.

Aan dit onderzoek – en de toepassing van de uitkomsten van het onderzoek – wordt uitvoering gegeven in het Center for Personalized Cancer Treatment (www.cpct.nl), een samenwerkingsverband van meerdere (en een groeiend aantal) Nederlandse academische centra. Missie van het Center for Personalized Cancer Treatment is:

Informatie over de Stichting Barcode for Life is via de volgende link naar de website van Stichting Barcode for Life (www.barcodeforlife.nl) te vinden. De Stichting Stelvio for Life geeft uitvoering aan haar doelstelling door 1x per jaar een fiets- en (hard)looptocht te organiseren op de Stelvio pas in Noord Italië, waarbij deelnemers aan de tocht 1.533 hoogtemeters moeten overbruggen (start op 1.225 meter hoogte in Bormio, Italië, en finish bovenop de Stelvio op 2.758 meter hoogte) en voor elke hoogtemeter 1 euro sponsorgeld geacht worden bij elkaar te brengen. In 2012 werd de eerste editie van Stelvio for Life georganiseerd. De Stelvio pas is 1 van de hoogste geasfalteerde passen in Europa en, omwille van lengte, stijging en hoogte, 1 van de meest uitdagende bergen die je in Europa als hardloper of fietser kunt bedwingen.

Wilt u meer weten of zelf ook sponsoren ga dan naar www.stelvioforlife.nl