Plan uw producten en capaciteit in een handomdraai
Met Reflex Productieplanning kunt u op eenvoudige manier uw producten en capaciteit plannen. Op basis van uw recepturen, gemiddelde verkopen, voorraadpositie, openstaande orders en machinecapaciteiten kunt u per product en machine aangeven wat, hoeveel en wanneer u wilt gaan produceren.

Middels een grafisch overzicht krijgt u direct in beeld waar uw pijnpunten in de productiecapaciteit zitten en kunt u geplande productieopdrachten eenvoudig verplaatsen naar andere machines of naar een volgende productiedag.

Samenvatting Reflex Productieplanning

  • Vastleggen van productiestappen en beschikbare machines per productiestap
  • Vastleggen van machine werkzaamheden, zoals omstellen, schoonmaken e.d.
  • Vastleggen van de beschikbaarheid van de machines per dag
  • Vastleggen van al het geplande onderhoud aan machines
  • Plannen van de hoeveelheid te produceren product. Met één druk op de knop productieopdrachten aanmaken
  • Plannen van de beschikbare capaciteit voor het te produceren product
  • Controleren van de voortgang van uw productie t.o.v. de planning. Direct inzicht op afwijkingen op de planning en niet beschikbare machines.