Verordening (EU) Nr. 1169/2011
Op 22 november 2011 heeft het Europees Parlement de verordening ‘verstrekking van voedselinformatie aan consumenten’ officieel gepubliceerd. Dit heeft aanzienlijke gevolgen voor specificatiebeheersystemen, verpakkingen en etiketten. Door de nieuwe verordening zal ruim 95% van de bestaande verpakkingen, folies en etiketten aangepast moeten worden.

Wat zijn de gevolgen?
Met ingang van 13 december 2014 dienen alle etiketten van verpakte voedingsmiddelen te voldoen aan de nieuwe regelgeving. De belangrijkste wijzigingen op een rij: verplichte voedingswaarde-declaratie, verplichte lettergrootte en aangepaste typografie bij de aanwezigheid van allergenen.

Krachten bundelen
Wij vinden het belangrijk dat onze klanten juist en tijdig geïnformeerd worden over de nieuwe regelgeving. Er wordt inmiddels nauw samengewerkt met partners actief op het gebied van wet & regelgeving (Précon Food Management B.V.) etiketteermachines (Espera Nederland B.V.) en automatiseringsoplossingen (ReflexSystems en Toshiba). De krachten zijn gebundeld en kennis wordt gedeeld. Een juiste combinatie om optimaal te voorzien in informatie over de belangrijkste wijzigingen en welke gevolgen dit heeft voor de huidige etiketten.

Tot slot
Etiket Nederland B.V. organiseert  in haar pand, op 21 & 28 maart 2013 het seminar ‘nieuwerwets etiketteren’. Aanvullende informatie over dit seminar en de nieuwe regelgeving staat vermeld op de website www.nieuwerwetsetiketteren.nl.