billy 3ReflexSystems is Erkend keurder. Dit houdt in dat ReflexSystems overeenstemmingsbeoordelingen voor bepaalde in gebruik zijnde meetinstrumenten mag uitvoeren en deze van een merkteken mag voorzien (ijken). De erkenning is verleend door NMi Certin BV. Wij zijn derhalve bevoegd te handelen volgens de metrologiewet (ijkwet) zoals deze beschreven staat in de Europese regelgeving NEN45501. ReflexSystems kan en mag haar eigen producten nieuwkeuren en voorzien van een merkteken (ijkmerken).

Onze monteurs worden jaarlijks getoetst op hun kennis en kunde van de ijkwet en krijgen daarvoor een officieel certificaat. Onze nieuwe monteur Billy van den Bosch heeft vorige week zijn examen, met goed gevolg afgelegd en is daarmee de jongste ijkmeester van Nederland!