AUTOMATISERING VOOR DE FOODINDUSTRIE

IJkdienst

Keuren (IJking)
ReflexSystems is Erkend keurder. Dit houdt in dat ReflexSystems overeenstemmingsbeoordelingen voor bepaalde in gebruik zijnde meetinstrumenten mag uitvoeren en deze van een merkteken mag voorzien (ijken). De erkenning is verleend door NMi Certin BV. Wij zijn derhalve bevoegd te handelen volgens de metrologiewet (ijkwet) zoals deze beschreven staat in de Europese regelgeving NEN45501. ReflexSystems kan en mag haar eigen producten nieuwkeuren en voorzien van een merkteken (ijkmerken). Tevens mogen wij, als er een reparatie uitgevoerd dient te worden op bestaande weegschalen, verzegelingen verbreken en deze opnieuw aanbrengen.

Daarnaast heeft ReflexSystems een Samenwerkingsovereenkomst in het toezicht afgesloten met Verispect, de toezichthoudende en controlerende organisatie van het ministerie van Economische Zaken (EZ). Dit betekent dat ReflexSystems bevoegd is om controle op alle aanwezige weegapparatuur uit te voeren en deze na goedkeuring te voorzien van een goedkeur controlesticker. Het voordeel voor u als klant is dat als ReflexSystems als samenwerker recentelijk een goed bevonden technische inspectie heeft uitgevoerd, de controleur van Verispect in de meeste gevallen deze niet opnieuw uitvoert. Hij kan dan volstaan met het controleren of het meetinstrument ook nog voldoet aan de andere eisen die er in de Metrologiewet aan worden gesteld.

Daarnaast bieden wij u de mogelijk om bij ReflexSystems een ‘weegschaal controle overeenkomst’ af te sluiten. Uw weegschalen worden dan periodiek gecontroleerd op juistheid. Van deze controle wordt een certificaat verstrekt welke u kunt gebruiken voor uw BRC, HACCP of andere kwaliteitssystemen.

Wilt u meer informatie over de ijkdiensten van ReflexSystems of de Metrologiewet? Neem dan contact met ons op via 036-535 80 70 of e-mail naar info@reflex-systems.nl